Krachtige Basiszorg levert de bewoner de juiste zorg op. Medewerkers in de huisartsenzorg bloeien op

Beter inzicht en meer eigen regie door de patiënt Uit onderzoek blijkt dat Krachtige Basiszorg betere zorg oplevert voor de kwetsbare patiënt. Van de dee