Het belang van een gezonde mond wordt door door mantelzorgers, huisartsen en wijkverpleegkundigen onderschat.@Nivel_research

Om mondproblemen te voorkomen, is samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners daarom van groot belang, zo stelt kennis- en onderzoeks