Gebruik digitale zorg neemt toe maar is nog lang niet altijd effectief @rivm

In alle zorgsectoren wordt in 2021 meer gebruikgemaakt van digitale zorg (e-health) dan in 2019. Dit komt mede door corona. Zorggebruikers en zorgverleners