Data-eigenaarschap Dr. Jan Rombout, MBA medische data & KNO-arts: 23-10-2021

Door zorgdata te hergebruiken, bijvoorbeeld met federated learning kan er eenfantastische nieuwe bron van kennis aangeboord worden. Wij kunnen met elkaar w