Arstrid van Heusden. Huisarts , digitale innovaties en repositioneren van huisartsenzorg

Uit een grote groep actieve meedenkers ontstond een kern van artsen die tijd en energie hebben om DAI Artsen Next naar een ander professioneel niveau te br