Activiteiten

Geaccrediteerde seminars en nascholingen t.b.v.(huis)artsen en POH-ers en diëtisten. 

 

Motiverende gespreksvoering bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden,
conflicthantering, omgaan met emoties & interculturele verschillen. MICI

 

Inschrijving: Alle ingeplande seminars en nascholingen om aan te melden via ANVH: Klik op Nascholing, vervolgens Meer informatie? vervolgens Klik op Inschrijving.

Normale prijs: €195
Voor leden van het DAI-netwerk geldt het kortingstarief van €165
Voor leden van Arts en voeding geldt het kortingstarief van €145

DAI is voor trainingen en deskundigheidsbevordering vrijgesteld van btw

In te plannen seminars in het najaar 2018 en voorjaar 2019:

  • Voeding als medicijn bij metabole aandoeningen & Motivational Interviewing
  • Lichaamsbeweging als interventie bij psychisch leed & Motivational Interviewing
  • De kracht van leefstijl en chronische zieken
  • Leefstijladvisering aan migranten en laaggeletterden
  • Congres Dokter & Bewegen
  • Leefstijlinterventie gericht op meer beweging bij psychiatrische patiënten op fysieke activiteit en risicofactoren voor het metabool syndroom