ACM: Bij volle huisartsenpraktijken samen een plek zoeken voor overstappende patiënt niet in strijd met mededingingsregels

Wanneer er sprake is van een tekort aan huisartsen en volle huisartsenpraktijken mogen huisartsen met elkaar overleggen om alsnog een plek te vinden voor e